Resultat

2021

Ny miljö för testrapportering i Fidac

Från och med den 1 december kommer testrapportering i FI:s nya rapporteringssystem Fidac att göras i en egen miljö som nås via en separat ikon i Rapporteringsportalen. Ikonen heter ”Fidac testrapportering” och kommer att ligga bredvid den vanliga Fidac-ikonen.

Inrapportering enligt EIOPA DPM 2.6.0 i Fidac

Från och med versionen DPM 2.6.0 i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (Eiopa) rapportering ska försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag rapportera i FI:s nya rapporteringsverktyg Fidac, istället för i det tidigare systemet Periodisk inrapportering via webb. Rapporteringen gäller regelverken Solvens 2 och IORP 2, från och med referensdag 2021-12-31.

TRS 2-systemet stängt 18 november

TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll torsdagen den 18 november.

Driftstörningar Insynsrapportering

2021-11-16 | Rapportering

Onsdag den 17 november kl. 9.00–12.00 kan det förekomma driftstörningar på grund av uppdateringar i systemet för insynsrapportering.

Ny nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler.

Ny nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler.

Driftstörningar i Rapporteringsportalen

2021-11-02 | Rapportering

Onsdag den 10 november kan det förekomma kortare driftstörningar under förmiddagen i Rapporteringsportalen på grund av underhåll.

Driftavbrott i testmiljön för TRS 2 på måndag

TRS 2-systemets testmiljö kommer att vara avstängd för underhåll måndagen den 1 november.

Driftstörningar Insynsrapportering

2021-10-26 | Rapportering

Onsdag 27 Oktober kl. 09.00–12.00 kan det förekomma driftstörningar på grund av uppdateringar i systemet för insynsrapportering.

Incident i testmiljön för TRS 2 nu löst

Incidenten med saknad feedback i testmiljön har i dag den 22 oktober lösts. FF- och FD-filer genereras nu som vanligt.

Pågående incident i testmiljön för TRS 2

2021-10-21 | Nyheter Rapportering

Sedan den 18 oktober har vi haft en incident i testmiljön för TRS 2 som innebär att rapportörer inte erhåller all förväntad feedback eller inte någon feedback alls (varken FF- eller FD-filer). Felsökning pågår.

Driftstörningar Insynsrapportering

2021-10-13 | Rapportering

Onsdag 13 Oktober kl. 09.00 – 12.00 kan det förekomma driftstörningar på grund av uppdateringar i systemet för Insynsrapportering.

Förtydligande om rapportering och meddelande till Finansinspektionen, för institut med mindre omfattande exponeringar mot marknads- och motpartsrisker

FI vill här förtydliga vilka rapporteringskrav som gäller för kreditinstitut och värdepappersföretag sedan tillsynsförordningen ändrades den 28 juni.

Ändrade rapporteringskrav för SNCI och icke-SNCI

Sedan den 28 juni 2021 kan vissa kreditinstitut och värdepappersbolag bli klassificerade som små och icke-komplexa institut (SNCI). FI kommer att göra anpassningar i rapporteringsplattformen Fidac för de bolag som klassas som SNCI och för dem som inte klassas om SNCI.

Ny nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler.

Driftavbrott i TRS 2 för underhåll

TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll under perioden fredagen den 24 september till och med söndagen den 26 september.

Testrapportering öppnar för värdepappersbolag

Den 20 september 2021 kommer det vara möjligt för värdepappersbolag att testrapportera de nya EU-reglerade rapporteringskraven.

Tekniskt underhåll 18−20 september

I helgen genomför FI ett planerat underhåll av våra it-system. Det innebär att det kan förekomma mindre störningar i driften av FI:s webbplats fi.se och de rapporteringssystem och tjänster som är kopplade till webbplatsen.

Uppdaterade valideringsregler från EBA

2021-09-13 | EBA Nyheter Rapportering

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.

Planerat underhåll: Alla rapporteringssystem

2021-09-09 | Rapportering

Lördag och söndag 18-19 september kan det förekomma driftstörningar på grund av planerat underhåll, vilket påverkar alla Finansinspektionens rapporteringssystem.

Laddar sidan