FFFS 2016:24

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning

Upphävd 2023-07-18 se FFFS 2023:12 , ändring av FFFS 2009:3

Sammanfattning

Finansinspektionen beslutar om ändrade föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning. De nya reglerna innebär att juridiska och fysiska personer ska informera om alla sanktionsbeslut som har riktats mot dem, även beslut som är äldre än tio år. Den tidsbegränsning som fanns tidigare slopas i de nya föreskrifterna. Informationen om sanktionsbeslut lämnas i blanketterna för ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning, som är bilagor till bl.a. FI:s föreskrifter (FFFS 2009:3) om prövning av ägare och ledningspersoner.

De nya reglerna träder i kraft den 1 november 2016. ändr. 2016:24

Dokument

Läs mer