FFFS 2016:31

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning

Gäller från 2017-01-01 , ändring av FFFS 2009:3

Sammanfattning

Föreskrifternas och de allmänna rådens tillämpningsområde utökas till att även omfatta företag som driver verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter. Ändringarna gäller från 1 januari 2017.

Dokument