Internationellt

FI medverkar i den internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco (International Organization of Securities Commissions). Esma är EU:s tillsynsmyndighet när det gäller värdepapper och marknad.

2023

Förslag om förlängning av undantag på marginalsäkerheter för aktieoptioner

2023-12-22 | Eiopa Esma EBA

Förslag om förlängning av undantag för aktieoptioner i fråga om krav på marginalsäkerheter enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir)

Esma om europeiska långsiktiga investeringsfonder

2023-12-22 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat en slutlig rapport med utkast på tekniska standarder för tillsyn (RTS) för europeiska långsiktiga investeringsfonder (Eltifs).

Förslag på riktlinjer för tillsyn över börsföretagens hållbarhetsinformation

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett förslag på riktlinjer för tillsyn över börsföretagens hållbarhetsinformation.

Esma publicerar ett uttalande om ESG- och hållbarhetsrelaterade begrepp i fondnamn

2023-12-14 | Hållbarhet Esma Nyheter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett offentligt uttalande med en uppdatering om konsultationen om riktlinjer gällande användningen av ESG- och hållbarhetsrelaterade begrepp i fondnamn.

Esma publicerar fokusområden för tillsynen över börsföretagens finansiella rapportering

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har pekat ut vilka områden som ska prioriteras när tillsynsmyndigheterna i EU granskar börsföretagens finansiella rapportering för räkenskapsåret 2023.

Esma-uttalande om hållbarhetsrelaterad information i prospekt

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett uttalande om hållbarhetsrelaterad information i prospekt.

FI tillämpar riktlinjer om likviditetsstresstester i penningmarknadsfonder

2023-08-10 | Fond Regler Esma

FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI avser följa Esmas uppdaterade riktlinjer för stresstestscenarier reglerade av förordningen om penningmarknadsfonder.

Esma uttalar sig om risker och företagens ansvar i samband med värdepapperskrediter

2023-07-13 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett uttalande med anledning av de höga risker som uppstår vid användandet av värdepapperskredit.

Esma publicerar vägledning för definition av finansiell rådgivning

2023-07-11 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har, i en vägledning till behöriga myndigheter, uppdaterat definitionen för finansiell rådgivning under EU:s direktiv och förordning om värdepappersmarknaden, Mifid 2.

Esma:s rapport om värdering av tillgångar enligt UCITS- och AIFM-direktiven

2023-06-09 | Fond Esma Nyheter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat en rapport om den gemensamma tillsynsaktiviteten avseende värdering enligt UCITS- och AIFM-direktiven.