FI avslutar penningtvättsundersökning av Small World Financial Services Spain

FI har undersökt hur Small World efterlever penningtvättsregelverket.

Slutdatum: 2021-12-08

Företaget som undersökts

Small World Financial Services Spain, S.A. (Small World)

Varför har vi gjort den här undersökningen?

FI genomför kontinuerligt undersökningar för att säkerställa efterlevnaden av penningtvättsregelverket.

Vad har vi kommit fram till?

FI har identifierat vissa brister i företagets arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FI anser att de åtgärder som företaget har vidtagit eller planerar att vidta är tillräckliga för att rätta till vissa av bristerna. De brister som återstår är sammantaget att anse som ringa. Därmed finns det inte anledning för FI att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen.

Penningtvättsundersökning

Laddar sidan