FI undersöker Swedbank

FI startar en undersökning för att granska om Swedbank har följt relevanta lagar, föreskrifter, interna rutiner och processer kopplat till en it-incident som skedde mellan den 28 och 29 april i år.

Startdatum: 2022-07-05

Företaget som undersöks

Swedbank AB

Varför gör vi denna undersökning?

Natten mellan den 28 och 29 april i år skedde en it-incident hos Swedbank som medförde felaktiga saldon på kunders konton. Som ett första steg förordnade FI en revisor den 17 maj för att kartlägga händelseförloppet hos banken som ett underlag för FI att bedöma om en undersökning behöver inledas. Utifrån den kartläggningen och bankens egna incidentrapporter startar nu FI en undersökning.

Laddar sidan