FI avslutar undersökning av Swedbank

FI startade en undersökning för att granska om Swedbank har följt relevanta lagar, föreskrifter, interna rutiner och processer kopplat till en it-incident som skedde mellan den 28 och 29 april i år. Undersökningen resulterade i en sanktion.

Slutdatum: 2023-03-15

Företaget som undersökts

Swedbank AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

Natten mellan den 28 och 29 april i år skedde en it-incident hos Swedbank som medförde felaktiga saldon på kunders konton. Som ett första steg förordnade FI en revisor den 17 maj för att kartlägga händelseförloppet hos banken som ett underlag för FI att bedöma om en undersökning behövde inledas. Utifrån den kartläggningen och bankens egna incidentrapporter startade FI en undersökning.

Vad har vi kommit fram till?

Undersökningen resulterade i en sanktion, se länk nedan.