FI har avslutat en undersökning av Bergs Exchange och Travel

Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Bergs Exchange och Travel AB var ett av de fyra företagen som skulle undersökas.

Slutdatum: 2022-01-28

Företaget som undersökts

Bergs Exchange och Travel AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

Företaget ingick i denna undersökning: FI granskar valutaväxlare 

Vad har vi kommit fram till?

Den 10 januari inkom en ansökan, daterad den 28 december 2021, från företaget om att avregistreras från Finansinspektionens register över företag som bedriver valutaväxlingsverksamhet. FI beslutade den 17 januari att bevilja företagets ansökan. Eftersom företaget inte längre bedriver verksamhet som står under FI:s tillsyn har vi beslutat att skriva av undersökningen.

Laddar sidan