FI avslutar undersökning av Goobit

Finansinspektionen har undersökt hur kryptobolaget Goobit följer penningtvättsregelverkets krav inom områdena allmän riskbedömning, riskbedömning av kunder och kundkännedomsåtgärder. Undersökningen resulterade i en sanktion.

Slutdatum: 2022-06-20

Företaget som undersökts

Goobit AG. I samma temaundersökning, som inleddes i oktober 2021, ingick även företaget Safello AB. Den undersökningen avslutades med ett avskrivningsbeslut, se FI avslutar penningtvättsundersökning av Safello (2022-06-15).

Varför har vi gjort den här undersökningen?

Handel med virtuella valutor innebär hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen har därför valt att granska hur de marknadsledande företagen som handlar med virtuella valutor, Safello AB och Goobit AB, följer penningtvättsreglerna.

För att kunna handla med virtuella valutor krävs som regel att det vid något tillfälle sker en växling från en traditionell valuta till en virtuell valuta. Samma sak gäller när någon vill omvandla en virtuell valuta till en traditionell valuta. Företag som tillhandahåller sådana tjänster, som Safello och Goobit, är därför centrala för möjligheten för kriminella att omsätta och dölja brottsvinster.

Dessa företag fungerar som en brygga mellan ekosystemet för virtuella valutor och det traditionella finansiella systemet. Detta gör företagen särskilt sårbara för att utnyttjas av kriminella aktörer, och det är därför avgörande att de är rustade för att motverka risken för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vad har vi kommit fram till?

Undersökningen resulterade i en sanktion, se länk nedan.

Länk: Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt