FI undersöker Payer Financial Services

FI ska undersöka om Payer Financial Services AB har följt tillämpliga regler om kapitalkrav för betalningsinstitut.

Startdatum: 2023-05-26

Företaget som undersöks

Payer Financial Services AB

Varför gör vi denna undersökning?

Som en del i tillsynen av betalningsinstitut ingår att bedöma om företagen uppfyller de kapitalkrav som gäller enligt betaltjänstlagen. Reglerna om kapitalkrav är centrala bestämmelser som syftar till att instituten ska ha förmåga att hantera förluster och att bolagets kunder på så sätt skyddas.