FI avslutar undersökning av Payer Financial Services

FI har avslutat en undersökning om Payer Financial Services följt de regler om kapitalkrav som gäller för betalningsinstitut. FI skriver av undersökningen.

Slutdatum: 2024-04-08

Företaget som undersökts

Payer Financial Services AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

Som en del i tillsynen av betalningsinstitut ingår att bedöma om företagen uppfyller de kapitalkrav som gäller enligt betaltjänstlagen. Reglerna om kapitalkrav är centrala bestämmelser som syftar till att instituten ska ha förmåga att hantera förluster och att bolagets kunder på så sätt skyddas.

Vad har vi kommit fram till?

Den 26 mars 2024 inkom bolaget med en skrivelse om att det avstår tillståndet att tillhandahålla betaltjänster. FI beslutade därför den 5 april 2024 att återkalla bolagets tillstånd. Eftersom bolaget inte längre bedriver verksamhet som står under FI:s tillsyn har FI beslutat att skriva av undersökningen.