FI undersöker Spotlight Stock Market

Finansinspektionen ska undersöka Spotlight Stock Markets noteringsprocess och hantering av intressekonflikter.

Startdatum: 2023-09-11

Vilket företag ska vi undersöka?

Spotlight Stock Market

Varför gör vi denna undersökning?

I FI:s tillsyn ingår bland annat att göra undersökningar för att utreda och bedöma om handelsplatser efterlever relevanta regelverk. En handelsplats noteringsprocess och dess hantering av intressekonflikter har betydelse för allmänhetens förtroende, väl fungerande marknader och att kundernas intressen tillvaratas.