FI undersöker Viaconto Sweden och Cashbuddy

Finansinspektionen (FI) ska undersöka hur företagen har följt regelverken för god kreditgivningssed och tagit hänsyn till konsumenters intressen i sina kreditprövningar.

OBS! Undersökningen av Cashbuddy avslutades 2024-05-27, se FI avslutar undersökningar av Cashbuddy och Thorn Privatfinans

Startdatum: 2023-10-23

Vilket företag ska vi undersöka?

Viaconto Sweden AB och Cashbuddy AB.

Varför gör vi denna undersökning?

Företag som erbjuder krediter till konsumenter ska i sin kreditprövning ta hänsyn till den enskilda konsumentens ekonomiska förutsättningar. En kredit bara får beviljas om konsumenten kan återbetala den inom den tid man avtalat om. Kreditgivaren måste också säkerställa att konsumenten har förstått alla villkor och vad krediten kommer att kosta.