FI undersöker KPA Pension

Undersökningen syftar till att granska om gällande bestämmelser har följts i samband med investeringar i Heimstaden Bostad.

Vilket företag undersöker vi?

KPA Pension

Varför gör vi denna undersökning?

I FI:s tillsyn ingår att undersöka och bedöma om tjänstepensionsföretag följer regler som gäller investeringar. Vi kommer i denna undersökning att granska att KPA Pension har följt gällande bestämmelser om aktsamhetsprincipen i samband med deras investeringar i Heimstaden Bostad. KPA är ett tjänstepensionsföretag sedan den 1 januari 2022. I den del av undersökningen som avser tiden därefter utgår FI från relevanta bestämmelser i lagen om tjänstepensionsföretag och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag. I den del av undersökningen som avser tiden före den 1 januari 2022 kommer FI att utgå från relevanta bestämmelser i försäkringsrörelselagen.