FI undersöker Swedbank

Finansinspektionen ska undersöka hur Swedbank följer säkerhetsskyddsregelverket. Undersökningen omfattar Swedbanks regelefterlevnad av säkerhetsskyddsanalys.

Vilket företag undersöker vi?

Swedbank AB

Varför gör vi denna undersökning?

FI har uppdraget att utöva tillsyn över att enskilda verksamhetsutövare inom området finansiella företag och motsvarande utländska företag etablerade i Sverige följer säkerhetsskyddslagen (2018:585) och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.

Säkerhetsskyddsanalysen är grunden för ett strukturerat och systematiskt säkerhetsskyddsarbete; det är i den som verksamhetsutövaren besvarar frågorna om vad som ska skyddas, mot vad det ska skyddas och hur det ska skyddas.