Eurons växelkurs för försäkringsrapportering

Ny växelkurs för euron för att räkna om belopp som anges i euro i författningar som gäller på försäkringsområdet. Den nya eurokursen gäller från och med 31 december 2017.

FI har i dag uppdaterat uppgifter på vår hemsida för FFFS 2015:22 om publicerade euro växelkurser per den 31 oktober 2017.

Eurokursen per detta datum ska användas vid omräkningar som görs från och med den 31 december 2017. Se mer information på vår webbplats för föreskrift FFFS 2015:22.

För mer information om tillämpning av regler för eurons växelkurs för att räkna om belopp som anges i euro i författningar som gäller på försäkringsområdet se också Finansinspektionens förtydligande om detta.

Laddar sidan