Penningtvättsrapport med anvisningar

Nu finns den penningtvättsrapport som ska användas för den årliga rapporteringen från och med nästa år – med det innehåll och det utseende som rapporten kommer att få när det blir dags att rapportera.

Rapportering av penningtvätt ska ske senast den 31 mars 2018 och avse förhållanden den 31 december 2017. FI har tidigare publicerat dokument som översiktligt presenterat vilka frågor som kommer att ingå i rapporten. Nu går det att se hur rapporten kommer att se ut i verkligheten. Det finns också anvisningar för hur man ska fylla i.

Rapport och anvisningar finns i anslutning till den föreskrift som styr rapporteringen – Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De finns också i engelsk version. Se länk nedan (välj English högst upp när du kommit till sidan för engelsk version).

Laddar sidan