Nordiska-baltiska myndigheter stärker samarbetet för att bekämpa penningtvätt

Ledningen i nordisk-baltiska tillsynsmyndigheter har i dag träffats i Stockholm och enats om åtgärder för att öka samarbetet mellan myndigheterna i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ett första steg i detta arbete är att stärka den befintliga strukturen för det gränsöverskridande samarbetet kring penningtvättstillsyn. På mötet beslutade myndigheterna följande:

  • En permanent arbetsgrupp inrättas med representanter från samtliga länders tillsynsmyndigheter: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Gruppen ska ha regelbunden kontakt och utbyta erfarenheter och information i syfte att mer effektivt kunna motverka penningtvätt. Framöver kommer penningstvättstillsynen ske mer samordnat i Norden och Baltikum.
  • Ett samförståndsavtal (Memorandum of Understandning, MoU) ska tas fram gemensamt som formaliserar det fortsatta, långsiktiga samarbetet.