Ny nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler. Detta för att möjliggöra rapportering från och med referensdagen den 31 december 2018.

Information om vilka regler som avses finns i dokumentet Nationell anpassning av valideringsregler (FI), som finns på sidorna:

Rapportering: Bank och kreditmarknadsbolag

Rapportering: Värdepappersbolag