Stoppande valideringsregler för Solvens 2-rapportering

FI behandlar samtliga Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (Eiopa) valideringar i arket ”EIOPA_SolvencyII_Validations” som stoppande, oavsett vad som anges i ”Severity”-kolumnen i arket.

Det innebär att även icke-stoppande valideringar är stoppande när företag ska rapportera till FI.

Om ett företag bedömer att en icke-stoppande validering är felaktig, skicka ett mejl till rapportering_forsakring@fi.se. FI kan besluta om att stänga av icke-stoppande valideringar vid eventuella felaktigheter.

Vilka valideringar som är avstängda framgår av dokumentet "Solvens 2- Avstängda valideringsregler", som finns på sidan (Rapportering) Försäkringsföretag.

Samma regler är implementerade i test- och i produktionsmiljön.

Laddar sidan