Eiopa manar försäkringsbranschen att skydda konsumenter

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat ett yttrande med uppmaning till försäkringsföretag och förmedlare att vidta åtgärder för att mildra effekterna av coronapandemin för konsumenterna.

Med uttalandet uppmanar Eioipa försäkringsföretag och förmedlare att överväga ett antal olika åtgärder med hänsyn till utvecklingen av coronavirusutbrottet. Dessa åtgärder omfattar sammanfattningsvis. att företagen ska:

  • tillhandahålla tydlig och aktuell information om konsumenters rättigheter
  • agera med konsumentens bästa intresse i fokus och vara utförlig och tydlig i all kommunikation
  • informera konsumenterna om vilka beredskapsrutiner som finns på plats
  • fortsatt att tillämpa rutiner för produktöversyn och, om tillämpligt, produktgodkännande
  • ta hänsyn till konsumenten och vara flexibel i bedömningar, när det är befogat och praktiskt möjligt.

Eiopa välkomnar de initiativ som försäkringsföretag och förmedlare har tagit med tanke på de speciella omständigheter som konsumenterna nu befinner sig i och som eventuellt kan påverka möjligheterna för dem att uppfylla vissa villkor i försäkringsavtal. Samtidigt påpekar myndigheten att bristande hänsyn gentemot konsumenterna, som ett resultat av den rådande situationen, är en risk för hela försäkringsmarknaden.