Elektronisk rapportering av års- och koncernredovisningar: tester har startat

FI håller på att utveckla den tekniska lösningen så att det ska gå att rapportera in finansiella rapporter i Esef-format från och med 1 januari 2021.

FI har från och med vecka 49 gett tillgång till en testmiljö för rapportering och testar denna tillsammans med distributörerna.