Lättare hitta frågor och svar om rapportering

Nu har det blivit lättare att hitta frågor och svar om den rapportering som företag gör till Finansinspektionen. Vi har också förbättrat strukturen för hur dessa frågor och svar presenteras för att göra informationen mer överskådlig.

På sidan Rapportera finns det en ny ingång till frågor och svar uppdelade på Bank, Försäkring, Marknader och Penningtvätt.

FI publicerar löpande nya frågor och svar för att underlätta och tydliggöra bolagens rapportering till myndigheten. Vi uppmuntrar därför företag att skicka in frågor som kan vara av intresse för branschen att få svar på.