Eiopa vill ha synpunkter om open insurance

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa har publicerat ett diskussionsunderlag för open insurance, det vill säga delning av data mellan aktörer inom försäkringsbranschen genom ett standardiserat gränssnitt.

Synpunkter kan lämnas fram till 28 april 2021.

Eiopa: EIOPA consults on open insurance