Esma-uttalande om risker kopplade till den senaste tidens kursrörelser i vissa instrument

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett uttalande med anledning av vissa kursrörelser som uppstått till följd av diskussioner i sociala medier.

Uttalandet fokuserar på de risker för förlust som kan drabba den som investerar i volatila instrument. Dessa risker är särskilt höga när det gäller instrument som har så kallad hävstång, vilket kan förstora eventuella förluster. Esma framhåller också att olika ageranden som syftar till att artificiellt påverka priset på börshandlade instrument skulle kunna innebära förbjuden marknadsmanipulation. FI står bakom Esmas uttalande.

Läs mer