EU-myndighet informerar om regler för investeringsrekommendationer

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) lanserar i dag en informationskampanj för att upplysa om vilka regler som gäller för den som ger investeringsrekommendationer, till exempel i sociala medier.

Esma skriver att det handlar om de regler som gäller för den som sprider information som innebär ett förslag om investeringsbeslut, om till exempel aktier eller obligationer, som riktar sig till en bred publik. Det kan handla om att ha åsikter om aktuella eller framtida kurser för en viss aktie.

I ett uttalande förklarar myndigheten närmare vad som räknas som en investeringsrekommendation och vad reglerna innebär.

Esma framhåller att alla som rekommenderar investeringar på något sätt, oavsett via vilken plattform, och alla som fattar investeringsbeslut på grundval av sådana investeringsrekommendationer bör läsa uttalandet.