FI stärker hållbarhetsarbetet med ny chef

Finansinspektionen (FI) inrättar en ny befattning för att stärka arbetet på hållbarhetsområdet. Johanna Fager Wettergren utses till ny hållbarhetschef.

− Det pågår ett omfattande skifte i den finansiella sektorn där hållbarhet, särskilt klimatomställningen, tar allt mer plats. Finansinspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för en rad nya regelverk, och den nya hållbarhetschefen blir central i att se till att de kommer på plats effektivt och att vi agerar proaktivt. Johanna Fager Wettergren är rätt person att leda det arbetet, säger generaldirektör Erik Thedéen.

FI har i uppdrag att se till att det finansiella systemet bidrar till en hållbar utveckling, samtidigt som marknaderna fungerar väl och konsumenterna är skyddade. I rollen som hållbarhetschef ingår att driva det relaterade analys- och policyarbetet och att utveckla tillsynen. Hållbarhetschefen blir FI:s talesperson i hållbarhetsfrågor och rapporterar till generaldirektören.

Johanna Fager Wettergren är för närvarande biträdande områdeschef på Marknader.