Fler följer lagen om e-handelskrediter efter tillsynsaktiviteter

Finansiella företag som erbjuder betallösningar för e-handel har direktbetalningar som första alternativ när konsumenter ska betala för sina varor. Men innan Konsumentverkets och Finansinspektionens  tillsynsinsatser var det nästan en fjärdedel av de granskade kassalösningarna som inte levde upp till lagens krav. Det är några av slutsatserna i FI:s utvärdering av lagändringen om marknadsföring av betaltjänster online, som infördes 1 juli 2020.

FI har haft i uppdrag att utvärdera tillämpningen och effekten av lagändringen om marknadsföring av betaltjänster på nätet. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2020 och innebär att kreditalternativ inte ska visas först eller vara förvalda när konsumenter ska betala för varor på nätet.

FI har kartlagt hur de fem dominerande betaltjänstleverantörerna av kassalösningar i e-handeln har anpassat sig till regelverket. Det gäller Collector Bank AB, Klarna Bank AB, Qliro AB, Resurs Bank AB och Svea Ekonomi AB. Samtidigt har FI tittat på hur de 100 största e-handlarna i Sverige presenterar sina betalningssätt.

Utvärderingen visar att betaltjänstleverantörerna har anpassat sig till de nya reglerna. Samtidigt visade kartläggningen att nästan en fjärdedel av kassalösningarna hos de 100 största e-handelsplatserna inte följde lagens krav. Men den andelen sjönk till en tiondel efter FI:s och Konsumentverkets tillsynsundersökningar. Sammantaget bedömer vi därför att lagen minskar risken för att konsumenter lockas till att ta oöverlagda krediter.

Därutöver visar statistik från de största betaltjänstleverantörerna av kassalösningar att andelen direktbetalningar har ökat marginellt i förhållande till kreditköpen, vilket kan vara en effekt av den nya lagen.

Utvärderingen har också synliggjort svagheter som innebär en risk för att lagen inte alltid efterlevs.

En sådan rör oklara ansvarsförhållanden. De flesta kassalösningar innehåller tjänster från flera betaltjänstleverantörer. En e-handlare kan också själv bygga upp sin kassalösning tillsammans med en eller flera betaltjänstleverantörer. Att många aktörer är inblandade kan medföra en otydlighet och leda till såväl att lagen inte följs, som att det blir svårare att utöva en effektiv tillsyn.