Öppen utfrågning om taxonomirelaterade hållbarhetsupplysningar

Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna arrangerar en öppen utfrågning den 29 april om de förslag till taxonomirelaterade hållbarhetsupplysningar som nyligen presenterats. Nu finns åter möjlighet att anmäla sig till hearingen, som anordnas som ett webbinarium.

Det är en ny möjlighet att anmäla sig som öppnats. Platserna fulltecknades fort efter att en första inbjudan publicerades på Europeiska bankbyråns (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) webbplatser och därför erbjuds nu en ny möjlighet att anmäla sig. 

Vid utfrågningen kommer utkasten till de delegerade akterna att presenteras och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor. Hearingen äger rum den 29 april kl. 13−17.30.