Rundabordssamtal om kryptotillgångar

Finansinspektionens innovationscenter arrangerade i onsdags ett rundabordssamtal om kryptotillgångar med inbjudna aktörer på marknaden. På agendan stod EU-kommissionens förslag på ny reglering av kryptotillgångar, de konsumentrisker som FI kommunicerat under våren samt ett fortsatt stort fokus på att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Målsättningen med samtalet var att öka förståelsen kring utvecklingen av kryptomarknaden, tydliggöra FI:s syn och ansvar relaterat till kryptotillgångar samt ta del av olika perspektiv från marknadens aktörer genom diskussioner kring möjligheter och utmaningar på området.

Inbjudna till mötet var branschorganisationerna Swedish Fintech Association, Swedish Blockchain Association, Svenska Bitcoinföreningen, SweBlocks Academy och ett antal företag som är verksamma på marknaden.

Under mötet diskuterades bland annat vilka aktiviteter som kan minska risken för marknadsmissbruk relaterat till kryptotillgångar, FI:s ställningstagande att produkter som utgår från kryptotillgångar är olämpliga för de flesta – om inte alla konsumenter – och utmaningar relaterade till den höga elanvändning som kryptotillgångar kräver.

FI har även under våren kommunicerat att bedrägerier kopplade till bitcoin är vanligt förekommande, och här diskuterades hur FI och marknaden tillsammans kan informera konsumenter om dessa risker i syfte att minska förekomsten.

Vidare fördes en diskussion kring arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism, bland annat vilka speciella utmaningar som kryptotillgångar innebär och hur risker kan skilja sig mellan olika typer av kryptotillgångar.

Avslutningsvis diskuterades även finansiell inkludering.