EU-kommissionen har publicerat svar på frågor om sanktioner mot Ryssland

EU-kommissionen har nu publicerat de första svaren på frågor som kommit in om hur sanktionsreglerna med anledning av Rysslands invasion av Ukraina ska tillämpas.

Som Finansinspektionen tidigare berättat har EU-kommissionen börjat ta in frågor via Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) om hur EU:s sanktionsregler mot Ryssland ska tillämpas. De första frågorna och svaren har nu publicerats av EU-kommissionen.