EU-myndigheter tar emot frågor om sanktionsregler

Finansiella företag kan nu skicka frågor till Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) om hur sanktionsreglerna med anledning av situationen i Ukraina ska tillämpas.

Mejladressen till EBA:s funktionsbrevlåda finns med i det uttalande som EBA publicerat med anledning av situationen i Ukraina. Där framgår också att EBA samlar in frågorna åt EU-kommissionen, som sedan kommer att svara på frågeställningar som kommer in.

EBA:s uttalande med mejladressen för frågor: 

Mejladressen till Eiopa:s funktionsbrevlåda: Sanctions-QandA@eiopa.europa.eu.

Laddar sidan