FI har beslutat om nya föreskrifter om säkerhetsskydd

Finansinspektionen har beslutat om nya föreskrifter om säkerhetsskydd för finansiella företag. Föreskrifterna kompletterar Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd.

Avsikten med föreskrifterna är att underlätta för verksamhetsutövarna att fullgöra vissa skyldigheter enligt regelverket för säkerhetsskydd. De avser också att effektivisera FI:s arbete som tillsynsmyndighet.

Enligt säkerhetsskyddsregelverket ska en verksamhetsutövare inom området finansiella företag, och motsvarande utländska företag som är etablerade i Sverige, anmäla olika förhållanden till FI och samråda med myndigheten i vissa frågor. De nya föreskrifterna innebär att verksamhetsutövaren använda de blanketter som Finansinspektionen anvisar på sin webbplats för detta.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2022.