Finansinspektionen inför ny e-tjänst för ansökningar

Målet med den nya e-tjänsten är att underlätta och effektivisera ansökningsprocessen hos FI. Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel för den som vill lämna in en ansökan till Finansinspektionen. Det kommer också att gå att följa sitt ärende genom de olika stegen i FI:s handläggningsprocess. Den nya e-tjänsten kommer till att börja med att omfatta ledningsprövningar och ägarledningsprövningar och planeras tas i bruk i höst.

Digitaliserad ansökningsprocess

Den nya e-tjänsten innebär att ansökningsprocessen helt och hållet digitaliseras, både för den som ansöker och för de medarbetare på FI som handlägger ansökningarna. All kommunikation inom och om ärendena kommer att ske via e-tjänsten. Först ut är ledningsprövningar och ägarledningsprövningar, som kommer att fungera som pilotfall.

Flera fördelar

Några av de fördelar som följer med e-tjänsten är en tydlig överblick i pågående ansökningar, en säkrare kommunikation mellan FI och företagen samt automatiska kontroller som hjälper till att säkerställa att ansökan blir komplett. Under utvecklingen av den del av e-tjänsten som de ansökande kommer att använda sig av har vi bjudit in representanter från branschföreningar och några av de största ombuden att komma med synpunkter och krav.

Förberedelser

För att använda den nya e-tjänsten behöver man först registrera sig i FI:s behörighetssystem. Du kan redan nu förbereda dig genom att gå in och registrera dig:
Registrera dig som användare.

Om man ska representera ett företag behöver man också få behörigheten att agera som ombud (även kallad rapportör) för företaget. Denna behörighet delas ut av företagets behörighetsadministratör eller av en firmatecknare. Vi planerar att ha funktionalitet för att dela ut behörigheter till den nya e-tjänsten på plats under sommaren 2022.

Tidsplan

Målet är att ta den nya e-tjänsten i bruk under hösten 2022 för de två pilotärendetyperna ledningsprövning och ägarledningsprövning. På sikt kommer e-tjänsten att utökas med ytterligare typer av ansökningar om tillstånd.

FI återkommer med mer information och den exakta tidpunkten för när e-tjänsten blir tillgänglig att använda. Nyheter om e-tjänsten kommer att publiceras på vår webbplats.