Uppdaterade frågor och svar om förordningen om gräsrotsfinansiering

Den europeiska värdepappersmyndigheten Esma har publicerat uppdaterade frågor och svar om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 (förordningen om gräsrotsfinansiering).

Förordningen om gräsrotsfinansieringstjänster gäller sedan den 10 november 2021. Förordningen ställer bland annat krav på leverantörers drift av plattformar för gräsrotsfinansiering, organisation av verksamhet samt investerarskydd vid tillhandahållande av tjänster.