Försäkringsförmedlares applikation upphör 2 oktober

2023-09-26 | Nyheter Försäkring

Applikationen kommer att ersättas med ett nytt digitalt anmälningsförfarande. Tills den nya lösningen är på plats ska samtliga anmälningar och underrättelser skickas in per mejl eller vanlig post.

Läs mer på sidan Försäkringsdistribution.