Binance registrerat som finansiellt institut

Finansinspektionen har beviljat Binance Nordics ansökan om registrering enligt lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Någon insättningsgaranti gäller inte.

En registrering är inte att likställa med att företaget står under FI:s tillsyn men ger ändå FI möjlighet att kontrollera att företaget följer gällande penningtvättsregelverk samt en årlig prövning av ägare och ledning för företaget. Företaget behöver även informera oss vid ändringar i ägare och ledning.

Det är företaget som är registrerat hos FI men de kryptotillgångar som företaget hanterar i sin roll som valutaväxlare är fortsatt inte reglerade och FI har sedan tidigare uttryckt att det finns konsumentrisker med kryptotillgångar. Någon insättningsgaranti gäller inte.