Bristande kunskap om fonder

Även om alla hushåll har ett fondsparande genom pensionssystemet, och nästan hälften av alla svenskar sparar i aktiefonder privat finns stora kunskapsluckor när det kommer till vad en fond egentligen är. Nästan varannan svensk svarar fel på frågan om det är säkrare att köpa aktier i ett enskilt företag eller att köpa andelar i en aktiefond. Det visar FI:s senaste hushållsundersökning.

Att vi behöver ett sparande har blivit allt tydligare det senaste året när prisnivåer och räntor stigit kraftigt. Men för att lyckas med sitt sparande är det viktigt att det dels har en god riskspridning dels har låga avgifter.

– För att få de bästa förutsättningarna för sitt sparande, om det så är till en buffert, pensionen eller en sommarstuga, är det helt avgörande att förstå vad det är man sparar i. Även om det historiskt har lönat sig att spara långsiktigt på börsen är det också viktigt att sprida sina risker. Att varannan svensk inte förstår skillnaden mellan att investera i en enskild aktie och i en fond är oroväckande, konstaterar Moa Langemark, rådgivare på FI.

Förutom att många hushåll inte förstår vad en fond är, är också osäkerheten stor kring avgiften för ett sparande. För att öka medvetenheten kring vad några populära fondkategorier kostar publicerar FI medianavgiften för både Sverigefonder och globalfonder. Vi skiljer här på så kallad indexförvaltning, där en fond följer ett visst index, och aktiv förvaltning, där en fondförvaltare tar betalt för att överträffa ett visst index.

– Som konsument är det viktigt att förstå att även en liten skillnad i avgift i ett långsiktigt sparande snabbt växer till stora summor. För Sverigefonder är skillnaden i avgift mellan en aktivt förvaltad fond och en indexfond i dag 1,06 procentenheter. Om du sparar 2 000 kronor i månaden i 30 år med en årlig avkastning på sju procent kommer du att ha betalat 256 000 kronor mer för den aktivt förvaltade fonden. Väljer du den dyrare fonden är det därför viktigt att du också följer upp att den ger dig ett mervärde, säger Moa Langemark.