Du behöver ingen extra försäkring när du köper en tv

Du behöver inte någon särskild försäkring när du exempelvis köper en ny tv eller diskmaskin. Det visar vår granskning av så kallade produktförsäkringar som är vanliga i detaljhandeln. Du har bra skydd om du har en hemförsäkring med allriskskydd.

Har du blivit erbjuden försäkringar när du köper vissa typer av varor, oftast elektronik eller vitvaror? Du är inte ensam. Många konsumenter har i dag produkt- och tilläggsförsäkringar. Det de betalar för försäkringarna (premierna) uppgår till flera miljarder kronor årligen. Vår granskning visar att dessa försäkringar ofta inte behövs.

FI har granskat ett antal försäkringsbolag som är stora på området och kommit fram till att produktförsäkringar som regel inte behövs. Detta eftersom nästan alla i Sverige har en hemförsäkring med allriskskydd som täcker kylskåp eller tv om dessa skulle gå sönder. En grundregel är nämligen att det bara går att få ersättning från en försäkring för en och samma skadehändelse, alltså att du bara kan få betalt en gång om något går sönder. Att ha flera försäkringar för samma saker blir därför bara en extra kostnad, men ger inget extra skydd.

I vår granskning har vi också sett att kunderna får låg ersättning i förhållande till vad de betalat i premie. Merparten av de pengar som betalas in till produktförsäkringen går nämligen inte till kunderna, utan till elektronikkedjorna som säljer produktförsäkringarna.

Det är försäkringsföretagen som är ansvariga för att alla som förmedlar eller säljer deras försäkringar, som till exempel elektronikkedjor, bara gör det till kunder som behöver dessa. FI kommer därför att ha en dialog med försäkringsföretagen om detta för att se till att konsumenter inte uppmanas att teckna försäkringar som inte behövs.

– Jag hoppas att fler konsumenter blir mer uppmärksamma och säger nej till en extra försäkring. Den blir ju bara en onödig utgift om de redan har en hemförsäkring med allriskskydd, säger Åsa Larson områdeschef på Försäkring.

Vi har också tittat på så kallade tilläggsförsäkringar i vår granskning. Det visar sig att konsumenternas behov av tilläggsförsäkringar skiljer sig åt beroende på ålder. Yngre har större behov av dessa jämfört med äldre, som ofta har litet behov av dem.