Eiopa-enkät om digitalisering inom försäkring

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat en enkät om digitalisering inom försäkringsbranschen som riktar sig till försäkringsföretag i Europa. Finansinspektionen uppmanar svenska försäkringsföretag att besvara enkäten.

Syftet med enkäten är att bedöma vilken mognad olika tekniska lösningar och affärsmodeller har uppnått på den europeiska försäkringsmarknaden, och således bidra till att göra tillsynen av digitala lösningar relevant och ändamålsenlig. Enkäten måste besvaras före den 30 juni 2023.