Eiopa: ändringar av Solvens 2-rapporteringen

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat Solvens 2 uppdatering till version 2.8.0

Förändringarna i DPM-version 2.8.0 för försäkringsföretag har arbetats fram i Solvens 2-översynen som startade år 2020 av Eiopa och är mer omfattande än tidigare uppdateringar av denna rapportering. 

Förändringarna börjar gälla från och med referensdatum 31 december 2023.