FI undersöker tre bankers arbete mot penningtvätt

2023-05-03 | Nyheter Penningtvätt Bank

FI ska undersöka hur Svea Bank AB, Collector Bank AB och Ikano Bank AB efterlever penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar bankernas allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom.

Fokusområdet är hur bankerna hanterar kunder som är företag eller andra former av juridiska personer, exempelvis stiftelser.

– Vi har fått signaler från olika håll, bland annat har det i den nationella riskbedömningen framhållits att risken är hög för att företag utnyttjas i mer komplexa penningtvättsupplägg säger Petra Bonderud, biträdande chef för FI:s avdelning Penningtvättstillsyn.

Jämfört med privatpersoner kan det vara svårare för en bank att identifiera den verkliga huvudmannen bakom ett företag eller en annan juridisk person, på grund av den komplexitet som kan föreligga i verksamheten och i dess ägar- och kontrollstruktur.

Mot denna bakgrund ska FI granska de tre bankernas hantering av risker förknippade med penningtvätt och finansiering av terrorism.