FI undersöker Svea Bank, Collector Bank och Ikano Bank

Finansinspektionen ska undersöka hur Svea Bank AB, Collector Bank AB och Ikano Bank AB, tre banker som erbjuder finansiella tjänster, följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagens allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom.

Startdatum: 2023-05-02

Företagen som undersöks

Svea Bank AB, Collector Bank AB och Ikano Bank AB

Varför gör vi denna undersökning?

I 2021 års nationella riskbedömning* framhålls risken med att företag och andra juridiska personer används som brottsverktyg. Detta beror bland annat på att såväl företagens verksamhet som deras ägar-/kontrollstruktur kan vara komplexa och därmed svårare för verksamhetsutövare att förstå och identifiera verkligt huvudmannaskap för i jämförelse med privatpersoner.

Användandet av företag och andra juridiska personer är vanligt förekommande i mer komplexa och systematiska penningtvättsupplägg. Mot denna bakgrund ska FI granska de tre bankernas hantering av risker förknippade med penningtvätt och finansiering av terrorism.

*) Polismyndigheten. (2021). Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021. Polismyndigheten. A052.211/2021.