FI uppdaterar tidigare lämnad information om LEI-koder

FI har uppdaterat och förtydligat informationen på fi.se om krav på så kallad LEI-kod för juridiska personer som handlar med finansiella instrumentgenom en kapitalförsäkring.

Enligt artikel 26 i Mifir ska fullständiga och korrekta uppgifter om genomförda transaktioner i finansiella instrument lämnas till FI. Bland sådana uppgifter som i synnerhet ska finnas med ingår uppgifter som identifierar slutkunden. Är det inte slutkunden som har fattat investeringsbeslutet ska transaktionsrapporten även identifiera den som fattat investeringsbeslutet på kundens vägnar. För juridiska personer ska LEI-kod användas (artikel 7.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/590, RTS 22).

FI har tidigare kommunicerat att vi accepterar att juridiska personer som enbart handlar genom kapitalförsäkring inte behöver identifieras genom en LEI-kod. Som FI därefter kommunicerat, på FI:s webbplats under rubrikerna "Frågor och svar TRS 2" och "Frågor och svar om LEI-koder", kommer detta undantag inte längre att tillämpas.

Informationen i "Frågor och svar om LEI-koder" var dock delvis missvisande, vilket berodde på att delar av tidigare text av förbiseende låg kvar. FI har därför i dag gjort vissa uppdateringar i texten.

För tydlighets skull har FI också angett att kravet på LEI-kod gäller vid handel med finansiella instrument genom såväl kapitalförsäkring som pensionsförsäkring. Se länkar till uppdaterad text:

Frågor och svar om LEI-koder

Behöver en juridisk person som har en kapitalförsäkring skaffa en egen LEI-kod för att kunna handla med finansiella instrument via sin försäkring?

FI har förståelse för att det kan ta viss tid för företagen att anpassa befintliga system och rutiner till nämnda ordning. FI förväntar sig dock att det sker så snart det är möjligt.