Hållbarhet allt viktigare för fondsparare

6 av 10 anser att hållbarhet är viktigt när de sparar pengar. Kvinnor är mer benägna att välja hållbart sparande än vad män är. Det visar siffror från den hushållsundersökning Finansinspektionen låtit göra. Men att spara hållbart kan vara klurigt. Därför har FI tagit fram fem tips till den som vill spara hållbart.

Hållbarhet och grön omställning blir allt viktigare för konsumenter när de ska välja hur de ska spara eller investera sina pengar. I en ny undersökning som FI låtit göra uppger 57 procent att hållbarhet är viktigt vid fondsparande. Fler kvinnor än män anser att hållbarhet är viktigt när de sparar eller investerar sina pengar.

– Många vill spara hållbart, men det är mycket att tänka på och det kan vara klurigt. Vi vill bidra till att konsumenter får så bra förutsättningar som möjligt men också minska risken att gå i fällor, säger Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef på Finansinspektionen.

Siffrorna kommer från Finansinspektionens hushållsundersökning.

För att öka kunskapen om hållbarhet och sparande har FI tagit fram fem tips vad konsumenter som vill spara hållbart ska tänka på.

1. Vad är viktigt för dig?

Du ska välja fonder som matchar dina värderingar. Hållbara fonder kan ha olika inriktningar. Tänk över vilka frågor som är viktiga för dig. Är det miljöfrågor? Sociala frågor? I de här sammanhangen pratar man ofta om ESG-frågor, vilket inkluderar miljörelaterade frågor, sociala frågor och bolagsstyrning.

Fondbolag kan också använda olika metoder i sitt arbete. De kan till exempel välja att bara investera i företag som uppfyller vissa hållbarhetskrav – eller att välja bort vissa sektorer, till exempel oljesektorn. En annan metod som fondbolaget kan använda är att försöka påverka företagen som fonden äger till att bli mer hållbara, exempelvis genom dialog med bolaget och deltagande på bolagsstämmor.

2. Ta reda på vad fonden gör

Precis som när du jämför fonders avgift eller avkastning innan du investerar är det bra att jämföra fonder utifrån hållbarhet. Men det är inte helt lätt – fondbolag har olika syn på vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en fond ska räknas som hållbar. Alla fonder ska ha en informationsbroschyr och i den hittar du den information du behöver. Den kan du hitta på fondbolagets webbplats. Där kan du bland annat läsa om hur fondens investeringar främjar miljöfrågor och sociala frågor eller om fonden har som mål att investera hållbart.

3. Ställ frågor och krav vid rådgivning

Om du anlitar en rådgivare har rådgivaren skyldighet att fråga om du vill investera hållbart, och förklara skillnaden mellan olika investeringsalternativ. Rådgivaren ska hjälpa dig att hitta fonder som är lämpliga för dig. Var noga med att ställa frågor om du inte förstår och be rådgivaren att förklara om något är otydligt.

4. Se upp för grönmålning och onödiga kostnader

Bara för att en fond har ord som hållbarhet, miljö eller likande i sitt namn behöver det inte betyda att den är så hållbar som namnet kanske ger intryck av. Se bortom namnet och tänk även på att en hållbar fond inte behöver innebära en högre avgift.

5. Följ upp och utvärdera

Varje år ska fondbolaget redovisa uppföljningen av sitt hållbarhetsarbete, till exempel vilka positiva effekter investeringarna haft? Se över om fonden presterat i linje med vad som utlovats.

ESG står för:

Environmental/Miljö
(Exempelvis biologisk mångfald, klimatavtryck, vattenförbrukning, avfall)

Social/Sociala frågor
(Exempelvis jämställdhet, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, mångfald)

Governance/Bolagsstyrning
(Exempelvis korruption, interna strukturer, styrelsens sammansättning)