Inrapportering av halvårsrapport för registrerade betaltjänstleverantörer

Från och med den 30 juni 2023 ska inrapporteringen av halvårsrapport för registrerade betaltjänstleverantörer ske i Fidac i stället för i systemet för periodisk inrapportering via webb.

Inloggning och behörighetshantering sker via rapporteringsportalen, precis som vid tidigare inrapportering. De personer som redan har behörighet för periodisk rapportering i rapporteringsportalen kommer att ha åtkomst till Fidac.

Rapporteringen av halvårsrapport för registrerade betaltjänstleverantörer i Fidac ska göras genom att antingen manuellt mata in data i ett webbaserat formulär eller genom att ladda upp en json-fil. Json-filen ska skapas enligt det schema som finns på vår hemsida. (se länk nedan).

Instruktionsfilmer samt en lathund som beskriver rapportering i Fidac finns tillgängliga på sidan E-tjänster och blanketter under rubriken Rapportera till FI.

Testrapportering

Det finns redan nu möjlighet att testrapportera innan den skarpa rapporteringsperioden startar, via Fidac Testrapportering i rapporteringsportalen.

Ett enkelt sätt att se hur de nya JSON-filerna ser ut är att fylla i en rapport i portalen och sedan ladda ner den i JSON-format.