Konsumentskydd, finansiell stabilitet och hållbarhet i fokus för FI i Almedalen

Torsdag 29 juni arrangerar Finansinspektionen, tillsammans med Kronofogden och Konsumentverket, ett seminarium om överskuldsättning i Almedalen i Visby.

Under rubriken "Skuldsverige" diskuterar vi vad som behövs för att undvika att konsumenter ska hamna i skuldfällan. Medverkar från FI gör vår chefsekonom Henrik Braconier.

Se seminariet Skuldsverige – tre lösningar i ett allvarligt läge 

Under Almedalsveckan deltar från FI även Malin Alpen, chef för verksamhetsområdet Betalningar, Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef, Moa Langemark, rådgivare inom konsumentskydd, och Niklas Uppenberg, projektledare finansiell folkbildning, i seminarier om bland annat hållbarhet, finansiell stabilitet och konsumenternas ställning på finansmarknaden.

FI:s deltagande i Almedalen 2023

Finansiell hälsa i en ekonomiskt utmanande tid – vems ansvar?
Medverkande från FI: Moa Langemark
28 juni kl. 10.00–10.45
Volters gränd 8

Datadelning i kundens intresse
Medverkande från FI: Malin Alpen
28 juni kl. 10.30–11.30
Donnersgatan 2

Bostadskris – vilken nytta gör kreditrestriktionerna nu?
Medverkande från FI: Henrik Braconier
28 juni kl. 14.10–14.30
Strandgatan 6

Hotet mot kritisk infrastruktur
Medverkande från FI: Malin Alpen
28 juni kl. 15.00–15.45
Strandgatan 19

Skuldsverige – tre lösningar i ett allvarligt läge
Medverkande från FI: Henrik Braconier
29 juni kl. 08.00–09.00
Donnersgatan 6

Turbulenta tider – hur rustad är banksektorn?
Medverkande från FI: Henrik Braconier
29 juni kl. 10.00–11.00
Kinbergs plats 5

Vilken roll spelar hållbarhet vid finansiell rådgivning till konsumenter?
Medverkande från FI: Johanna Fager Wettergren
29 juni 10.15–11.05
Hamnplan 5

Cash eller krypto? - om digitaliseringens inverkan på pengarna
Medverkande från FI: Malin Alpen
29 juni kl. 13.00–13.45
Hamnplan

Är finansiell rådgivning en självklarhet?
Medverkande från FI: Moa Langemark
29 juni kl. 14.00–14.20
Hamnplan

Leder hårdare regler för kreditgivning till minskad skuldsättning?
Medverkande från FI: Henrik Braconier
29 juni kl. 14.00–14.45
Strandvägen

Hållbarhetskrav i finansbranschen – var står vi idag och vilken verklighet går vi till mötes?
Medverkande från FI: Johanna Fager Wettergren
29 juni kl. 15.00–15.50
Hamnplan 5

Finansiell utbildning för unga
Medverkande från FI: Niklas Uppenberg
30 juni kl 10.30–11.20
Hamnplan 5

Får du kalla kårar av EU:s krav på hållbarhet?
Medverkande från FI: Johanna Fager Wettergren
30 juni kl. 13.00–14.00
Teaterskeppet


Presstjänst
(ej sms)