Temaundersökning om neobanker

Företag som erbjuder bankliknande tjänster helt digitalt kan beskrivas som en neobank. Finansinspektionen ska nu undersöka hur de tre neobankerna Northmill Bank, Rocker och Juni Technology arbetar för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Neobank är ingen juridisk term, utan ett samlingsnamn för bland annat de banker, betalningsinstitut och e-pengainstitut som ofta präglas av hög teknisk innovation som möjliggör snabba betallösningar och snabba processer för att bli kund. Företagen erbjuder bankliknande tjänster helt digitalt utan fysiska kontor, exempelvis via en mobilapp eller en webbplattform.

FI har identifierat neobanker som ett område med högre risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är en bild som också delas av Finanspolisen. Därför inleder FI nu en undersökning av de tre neobankerna Northmill Bank, Rocker och Juni Technology där vi ska granska hur de motverkar att bli utnyttjade för penningtvätt och finansiering av terrorism.

− De här företagens affärsmodell bygger ofta på snabb on-boarding av nya kunder och snabba, gränsöverskridande transaktioner. Därför är de mer exponerade för risker utifrån ett penningtvättsperspektiv än vad traditionella banker är, säger Petra Bonderud, chef på enheten Riskanalys på avdelningen Penningtvättstillsyn.

FI kommer att undersöka hur företagen följer penningtvättsregelverkets krav när det gäller den allmänna riskbedömningen, rutiner och riktlinjer för kundkännedom, riskbedömning av kunder, åtgärder för kundkännedom och rapportering av misstänkta aktiviteter till Polismyndigheten.