Valutaväxlaren My Change Scandinavia måste upphöra med sin verksamhet

Finansinspektionen har beslutat att förelägga valutaväxlingsföretaget My Change Scandinavia AB (My Change) att omedelbart upphöra med sin verksamhet. Skälet är omfattande och allvarliga brister i företagets arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

My Change är ett mindre valutaväxlingsföretag som utför växlingstransaktioner med kontanter, vilket innebär en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Undersökningen av företaget ingick i en tematisk undersökning om hur fyra valutaväxlare följer penningtvättsregelverket.

FI:s granskning visar att My Change i praktiken inte vidtagit några meningsfulla åtgärder för att uppfylla de mest grundläggande delarna i penningtvättslagen. Granskningen omfattade företagets allmänna riskbedömning, riskbedömningen av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedom samt åtgärder för kundkännedom.

My Change har inte enbart haft otillräckliga styrdokument i form av bristande rutiner och riktlinjer samt helt saknat en allmän riskbedömning. Företaget har inte heller bedömt sina kunders riskprofiler eller vidtagit tillräckliga åtgärder för kundkännedom för någon av de kunder som genomfört transaktioner som FI granskat.

− Enligt vår bedömning finns det en hög risk att företaget kan utnyttjas av kriminella aktörer för att tvätta pengar från brottsvinster eller att finansiera terrorism. Med så allvarliga överträdelser av penningtvättsregelverket har FI beslutat att företaget nu måste upphöra med sin verksamhet, säger Malin Alpen, verksamhetsområdeschef för område Betalningar med ansvar för penningtvättstillsynen.

My Changes verksamhet som valutaväxlare ska ha upphört senast den 24 augusti 2023.