Varning för Stockholm Asset Management (clone)

Finansinspektionen varnar för Stockholm Asset Management (clone), som erbjuder finansiella tjänster utan tillstånd att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet. Stockholm Asset Management (clone) står inte under vår tillsyn.

Någon använder sig på falska grunder av ett riktigt bolags varumärke och kontaktuppgifter för att övertyga konsumenter om att de representerar det äkta bolaget. "(Clone)" efter företagsnamnet innebär att ett existerande företags namn utnyttjas till bedrägerier.

Stockholm Asset Management (clone) har inte tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att de har sin hemvist. Någon gränsöverskridande verksamhet för företaget har heller inte anmälts från något annat EES-land. Namnet på företaget går överhuvudtaget inte att hitta i något register.

Att tänka på

  • Det finns inga snabba, enkla och säkra investeringar
  • Var skeptisk till alla som erbjuder dig investeringar på sociala medier, telefon eller mejl
  • Gör aldrig affärer med företag du inte känner till
  • Var försiktig med ditt bank-id och släpp inte in okända i datorn
  • Kontrollera att företaget har tillstånd från FI och undvik företag på varningslistan