Ändringar i rapporteringsverktyget Fidac angående Iorps 2

För period 2022-12-31 hade inte Kroatien euro som valuta och därför krävde den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa att taxonomiversion 2.7.0 skulle användas vid rapportering. För period 2023-12-31 har Kroatien euro som valuta och därför kräver Eiopa att taxonomiversion 2.7.1 ska används.

Detta påverkar modul AEI (Annual ECB Add-on reporting Pension Funds individual). En konsekvens blir att det inte längre går att ändra årsrapporten för period 2022-12-31 i Iorps 2 om den innehåller värden för Kroatien i template ep.04.01.30.01.

Denna förändring av Fidac planeras att genomföras vecka 5.